DAN OTVORENIH VRATA U CENTRU SREDNJIH ŠKOLA TREBINJE


Trebinje | 05.06.2019

DAN OTVORENIH VRATA U CENTRU SREDNJIH ŠKOLA TREBINJE


DJECA UPOZNAJU DJECU SA BUDUĆIM ZANIMANJIMA


Centar srednjih škola Trebinje, kao prosvjetna ustanova koja objedinjava strukovne škole medicinskih nauka, turizma, hotelijerstva, kulinarstva, hortikulture, ekonomije, trgovine, prava, započeli su projekat nove upisne politike učenika, upoznavanjem svršenih osnovaca sa svim strukama koje im se nude za upis u narednoj školskoj godini.


„Po prvi put smo u istočnohercegovačkoj regiji, a možda i u Republici Srpskoj, upriličili ovakav vid upoznavanja osnovaca sa mogućnostima daljeg nastavka školovanja u našoj obrazovnoj ustanovi i to na način što smo, kao Dan otvorenih vrata, angažovali učenike svih struka naše škole da svršene osnovce upoznaju sa svim odlikama pojedinih zanimanja za koje se interesuju, kako bi se lakše odlučili šta će upisati“, objasnila je Nedeljka Ilijić, v.d. direktora Centra srednjih škola.


Ona kaže da su nastavnici ove škole, godinama unazad, vršili prezentacije po osnovnim školama, što je, koliko god se oni trudili, bez iskustava učenika, svršenim osnovcima  bilo suhoparno, pa se došlo na ideju Dana otvorenih vrata, a osnovci su danima prije toga pozivani da dođu i da se informišu.


Ilićeva napominje da je, nakon tri termina Dana otvorenih vrata, ovaj pilot projekat bio pun pogodak, jer je odziv osnovaca bio jako veliki i jako kvalitetno proveden, s obzirom da su sadašnji učenici Centra srednjih škola donijeli na prezentaciju i svoje udžbenike i sva raspoloživi materijal, na osnovu koga bi im približili svoje škole.


„Informisali su svoje buduće školske drugove i drugarice o svemu što oni uče, sa kakvim udžbenicima i priručnicima će raspolagati, kao i sa ostalim materijalom koji se koristi pri savladavanju školskog gradiva, ali se učenici upoznaju i sa vannastavnim akrivnostima koje se organizuju u okviru cijele škole“, dodaje Ilijić.


Osnovci su se sureli i sa nastavnicima koji predaju u ovoj školi, pa su sve informacije o svome budućem zanimanju dobijali i od njih.


Za narednu školsku godinu je planiran upis iz struka ekonomija, pravo i trgovina, te turizma i uslužnih djelatnosti kuvara i konobara, kao i iz zdravstvene struke medicinskog tehničara, koji se upisuje svake dvije godine i vrlo je traženo zanimanje....