FOND PIO: PENZIONERI DA DOSTAVE POTVRDE O ŽIVOTU DO KRAJA GODINE


Dešavanja | 15.10.2020

Penzioneri kojima se isplata vrši van Republike Srpske trebaju do kraja godine da dostave potvrdu o životu da bi se isplata penzije u 2021. godini mogla vršiti redovno i bez prestanka, saopšteno je iz Fonda za penzijsko i invalidsko osigranje (PIO) Republike Srpske.


Dostavljanje potvrde o životu ne odnosi se na 27.356 korisnika sa prebivalištem u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Federaciji BiH, jer se taj podatak obezbjeđuje putem elektronske razmjene podataka između nosilaca osiguranja.


Dostavljanje potvrde o životu za korisnika sa prebivalištem van Republike Srpske, njih 23.936, vrši se u skladu sa članom 140. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a potvrda se dostavlja u nadležnu filijalu Fonda PIO koja je donijela rješenje o ostvarivanju prava i vrši isplatu penzije.


Korisniku penzije koji potvrdu o životu ne dostavi blagovremeno, isplata penzije se obustavlja.


O obavezi dostavljanja potvrde o životu za korisnike van Republike Fond će korisnike obavijestiti i putem pisane poruke na čeku ili nalogu za isplatu penzije za oktobar, novembar i decembar 2020. godine.


Novi korisnici prava sa prebivalištem van Republike Srpske potvrdu o životu dostavljaju nadležnoj filijali, nakon okončanja postupka rješavanja o pravu.


Potvrda o životu je validna ako je ovjerena kod nosioca penzijskog osiguranja u državi prebivališta, opštinskog organa, notara, suda i diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u državi prebivališta.


Obrazac Potvrde o životu može se preuzeti na internet stranici Fonda PIO.


 


 


nn

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?