OBNAVLJAJU DŽAMIJU U TREBINJSKOM SELU KOTEZI


Dešavanja | 17.11.2020

Jedna od najstarijih džamija u istočnoj Hercegovini, u trebinjskom selu Kotezi, koju po njenom graditelju nazivaju džamijom Muje Kotezlije, sagrađena prije 500 godina, obnavlja se zahvaljujući dobročinstvu jedne bošnjačke porodice koja želi ostati anonimna.


Ovo je saopšteno danas u trebinjskom Medžlisu islamske zajednice, gdje je održan sastanak Vakufske direkcije BiH kojoj je, osim predstavnika ovog medžlisa, prisustvovao i muftija mostarski Salem efendija Dedović, koji je naglasio da džamija u Kotezima ima svoju kulturno-istorijsku i tradicijsku vrijednost.


Ona je, osim svoje starosti, specifična i po tome što ima kamenu, valjkastu munaru, sa krovom u obliku kupole, kakva se rijetko sreće u Hercegovini.


Nadam se da će, uz razumijevanje nadležnih organa vlasti, biti izdate sve potrebne dozvole da se krene sa obnovom ovog vakufa, što nas raduje, kao što se tom činu raduju i vjernici širom Hercegovine“, kazao je efendija Dedović.


Direktor Vakufske direkcije BiH Senaid Zaimović je kazao da se se vrši uvod u cjelokupno stanje vakufske imovine na području istočne Hercegovine, gdje se sagledava revitalizacija vakufskih objekata i onih koji pripadaju grupi nacionalnih spomenika, kakva je džamija u Kotezima.


On je kazao i da se na oavj način šalje poruka Bošnjacima da je ovdje suživot moguć i da sve poteškoće svi narodi moraju zajednički podnositi.


U Kotezima su prije rata živjeli  Srbi,  Hrvati i Bošnjaci, a sada u selu žive svega dva stanovnika.


NN


 
Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?