HERCEGOVINA JEDNO OD NAJBOGATIJIH VODENIH PODRUČJA


Ekonomija | 19.11.2020

Hercegovački vodeni resursi su u poprilično dobrom stanju, ali se uvijek može uraditi bolje i više, zaključeno je u Trebinju na početku dvodnevne međunarodne konferencije o korištenju i zaštiti voda.


Preduzeće "Hidroelektrane na Trebišnjici" je, prema objašnjenju Duška Vujovića, njihovog  rukovodioca Sektora za upravljanje proizvodnjom i vodama, iniciralo konferenciju iz svih oblasti, od nastajanja vode, njene prerade za piće, korištenje vodenih resursa i prečišćavanje otpadnih voda.


Napominjući da se Trebišnjica, pored korištenja ove rijeke u energetskom smislu, koristi i za navodnjavanje, Vuković dodaje da se u trebinjskom dijelu hidrosistema u ogromnoj mjeri koristi voda za navodnjavanje.


"Sigurno smo u ovom dijelu izgrađenog sistema jedini u Evropi sa iskorištenosti od 85 odsto obradivih površina pod sistemom navodnjavanja, dok je taj procenat u svijetu oko 15 odsto, a na nivou BiH tek oko jedan odsto, dok istovremeno imamo izuzetno čistu vodu za piće, ali i nedavno rekonstruisani prečistač otpadnih voda", kaže Vujović.


Aleksandar Đukić, sekretar Srpskog društva za zaštitu voda iz Beograda, kaže da je Hercegovina jedno od najbogatijih područja regiona kada je voda u pitanju i da je ta voda srećom i čista, samo je problem kraški teren, koji je porozan, pa je potrebno uraditi adekvatne vodozahvate, a ne narušiti prirodni sistem.


Dragoslav Banjak, predsjednik Skupštine grada Trebinja, koji se kao doktor geologije u svojim naučnim radovima bavio vodenim slivovima Hercegovine, kaže da su očuvanje vode i višenamjensko korištenje osnovni koncept konferencije, ali su ti koncepti zaživjeli i na prostoru hidrosistema Trebišnjice.


nn


 
Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?