BETONIRANJE TUNELA FATNIČKO POLJE – BILEĆKO JEZERO DONOSI NOVE KILOVATE STRUJE


Ekonomija | 13.09.2021

Treća faza izgradnje tunela Fatničko polje – Bilećko jezero, dugačkog više od 15 ipo kilometara, a koji je fizički probijen prije 15 godina sa ugrađenom hidromašinskom opremom, započela je betoniranjem unutrašnjosti tunela.


Direktor Elektroprivrede RS Luka Petrović koji je sa sardnicima iz matične kompanije i Hidroelektrana na Trebišnjici obišao radove, istakao je u pitanju najviše HET-ovo gradilište i da je izrada betonske obloge preduslov gradnje Hidroelektrane Dabar, za koju je od ukupnih 650 miliona maraka do sada izdvojeno oko 120 miliona.


"Na ovaj se način, več iskopanim tunelom, prevode vode Fatničkog i Dabarskog polja, a da se voda ne bi gubila mora se izvršiti betoniranje, za šta je izdvojen dio kreditnim aranžmanom, a dio iz vlastitih stredstava", rekao je Petrović. On je pojasnio da je betonska obloga tunela preduslov puštanja HE Dabar u funkciju, a onda i gradnje HE Bileća.


 "Tunel je u startu betoniran na oko 20% površine, ali iz razloga što na svome kraju mora imati hidroelektranu treba biti i betoniran, a u ovom momentu se to moralo raditi zbog izgradnje HE Dabar", pojasnio je Gordan Mišeljić, direktor HET-a, napominjući da će se uraditi oko devet ipo kilometara betoniranja. Na ovaj će se način mnogo brže prevesti voda do akumulacije Bileća, ali neće dolaziti ni do gubitaka, odnosno, kako kaže, sačuvaće se kubici vode koji se za sada gube u nebetoniranim dijelovima i onom dijelu tunela u kome nije stjenovito tlo. Tunel, kako kaže Danilo Ilić, rukovodilac investicija HET-a, za sada ostaje glavni prevodnik voda iz Faničkog polja u Bilećko jezero, a u budućnosti će biti i glavni derivacioni tunel HE Bileća. 


"U ovoj se fazi gradi 9 i po hiljada metara obloge, a pored izrade obloge radiće se i  injektiranje, demontaža prethodno postavljenih šina i ostali radovi", kazao j Ilić. Beneficije tunela će se vidjeti naknadno kada HE Dabar uđe na mrežu.  Izvođač radova je bilećka "Herc gradnja" čiji predsjednik Đorđe Vujović je naglasio da su ovi poslovi veoma važni za ovu firmu i da predstavljaju poseban izazov za njihove inženjere koji su poslove započeli na tri napadna mjesta i sa velikim uspjehom, a predviđeno je da sve bude okončano za 1.000 dana…


 


NN